ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny ds. Przygotowania Obchodów

Przewodniczący

Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pełnomocnik  Komitetu Organizacyjnego ds. Przygotowania Obchodów

Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Sławomir Nowak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Rafał Szymon Grupiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wojciech Duda – Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów
Stanisław Komorowski – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej
Tomasz Siemoniak – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ryszard Schnepf – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Janusz Krupski – Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Komitet Wykonawczy rządowego Komitetu Organizacyjnego ds. Przygotowania Obchodów

dyr. Krzysztof Miszczak, dyr. Agnieszka Wielowieyska – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Jacek Bazański, Adam Hałaciński, Aleksandra Piątkowska – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Barbara Milewska – Ministerstwo Edukacji Narodowej
dyr. Jerzy Tomczyk – Ministerstwo Obrony Narodowej
dyr. Jacek Miler – Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN
Anna Pomianowska – Kancelaria Senatu
dyr. Krzysztof Dudek – Narodowe Centrum Kultury
dyr. Joanna Kiliszek – Instytut Adama Mickiewicza
dyr. Małgorzata Naimska – Urząd Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Maciej Buczkowski – Urząd Prezydenta Miasta Gdańsk

 

Biuro Organizacyjne Obchodów

Narodowe Centrum Kultury

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury